LTE - Rušení DVB-T

  Mobilní operátoři spustili "vysokorychlostní internet v mobilu" .
  LTE je zkratka "Long Term Evolution", a jedná se o technologii pro vysokorychlostní přenos dat v mobilních sítích. LTE může rušit příjem digitální televize DVB-T
  LTE technologie v ČR má vyhrazena pásma:
  1800 MHz a 900 MHz (původně pro GSM).
  A také, po vypnutí analogových vysílačů, pásmo 800 MHz.
  Tímto se přidalo dost problémů s příjmem DVB-T na nejvyšších kanálech. (57 - 60).
  Z tabulky frekvencí pro DVB-T a LTE ze zřejmé, že mezi 60 kanálem a prvním LTE pásmem je jen 1 MHz - dost málo pro konstrukci kvalitního filtru.

   

  DVB-T × LTE Downlink
  K59 K60 1MHz T-Mobile O2 Vodafone
  774-782 782-790 790-791 791-801 801-811 811-821

   Dále pro UpLink:

  × LTE Uplink
  11MHz T-Mobile O2 Vodafone
  821-832 832-842 842-852 852-862

   V Ostravě - podle informací ČTU - probíhá LTE vysílání v pásmu 800 MHz hlavně od společnosti Vodafone - z toho vyplývá také potřebná charakteristika odrušovacího filtru.

  Navíc, v Ostravě je možno přijímat DVB-T českých veřejnoprávních multiplexů na kanále 54.
  Na kanále 55, a dále na kanále 58 lze přijímat polské programy.
  Navíc na kanále 59 vysílá v Ostravě LTV - regionální televize - informace z Ostravy a okolí.
  Vzhledem k blízkosti kmitočtů kanálů 58, 59 a LTE - Vodafone, lze říci, že požadujeme-li bezproblémový příjem DVB-T někde v blízkosti základnové stanice LTE Vodafone
  (více viz. server www.vodafone.cz nebo http://lte.ctu.cz/rk/),
  musíme použít sofistikovanější a dražší filtr pro odladění LTE.
  A analogicky, nepožadujeme-li příjem vyšších kanálů DVB-T (do 54 kanálu), budeme, v blízkosti LTE BTS stanice, potřebovat jednodušší (a tím pádem levnější) odlaďovací LTE filtr.

  Nutno podotknout, že problematika rušení DVB-T signálem LTE je poněkud složitější.

  - Signál LTE se může "indukovat" přímo do špatně stíněných kabelů TV rozvodů
  - Záleží na přijímací anténě - zejména směrovosti
  - Důležitým parametrem pro omezení rušení je i kvalita a úroveň zesílení domovního zesilovače.

  Jelikož celá problematika není jednoduchá a má mnoho navzájem se ovlivňujících proměnných, doporučujeme svěřit řešení vzniklé situace odborníkům.
  Pří řešení spolupracujeme s proškolenou firmou OMKO DIGITAL (www.omko.cz)

   

  Neváhejte obrátit se s důvěrou na nás!

  Použité Informace:
  www.omko.cz/lte/
  http://lte.ctu.cz/rk/
  www.antena.cz/clanky/vse-o-lte-ruseni-reseni-filtry

   
  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .